Ballıkpınar Mah. Ballıkpınar Küme Evleri
No :231/A Gölbaşı/ANKARA

T: +90 312 231 81 00
F: +90 312 230 81 95
E: info@kizilkaplan.com.tr
SERKA GRUP YATIRIM İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK TARIM A.Ş.

Kızılkaplan Şirketler Grubunun yatırım alanındaki diğer amiral gemisi olan SERKA GRUP YATIRIM finans sektöründeki grup faaliyetlerinin arttığı dönemde 1997 yılında kurulmuştur. Stratejik olarak finans alanından çıkma kararı alınmasının ardından 2011 yılında amaç ve konu değişikliğine gidilerek inşaat ve taahhüt sektörü dışında kalan alanlarda yurtiçi ve yurtdışında yatırımlar yapmak üzerine yoğunlaşılmıştır.

Şirketler Grubunun ilgili alanına giren sermaye yoğun yatırımlar, güçlü öz kaynak yapısı ve mali yeterlilikleri nedeniyle SERKA GRUP tarafından yapılmaktadır.

Başta enerji, madencilik, sanayi tesisleri kurulması, organik tarım ve savunma sanayi olmak üzere dünyanın her yerinde reel sektörde karlı yatırım alanları ve iş fırsatlarını takip etmekte olan SERKA GRUP yurt içi ve yurt dışında şirket ve gayrimenkul satın almaları da dahil pek çok alanda faaliyet gösterebilmektedir.

Madencilik alanında Adana ve Kayseri’de adına kayıtlı ruhsatlı maden sahaları bulunan SERKA GRUP, halihazırda ciddi bir sermaye birikimi gerektiren büyük ölçekli sınai tesisler ve kimyasal üretim tesislerini ülkemize kazandırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda yirmi yılı aşkın iş deneyimi, farklı alanlara yapılan yatırımlarla elde edilen tecrübe ve birikimleri, alanında yetkin ve kalifiye iş gücü, öz kaynaklarından beslenen güçlü mali ve kurumsal yapısı ve gerek yerel gerekse de uluslararası bağlantıları ve işbirlikleriyle SERKA GRUP sizler için sizlerle birlikte yeni yatırım olanaklarını, iş fikirlerini ve fırsatlarını değerlendirebilir. Bu doğrultuda fizibilite raporları, pazar araştırmaları, gelir-gider tabloları, iş planları vb. çalışmaları tamamlanmış olan proje ve fikirleriniz SERKA GRUP’un uzman kadroları ve danışmanlar tarafından süratle değerlendirilmekte; kendisini daha kısa sürede ödeyebileceği görülen, riski az, sürekli ve büyümeye açık, yenilikçi, rantabl ve karlı olan projelere öncelik verilerek yatırım ve ortaklık kararları alınmaktadır.