İş Politikamız


Doğru zamanda, doğru yerlerde ve doğru sektörlerde yapılacak yatırımlar yoluyla gelişmek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak global çapta bir oyuncu olabilmek hedefine yönelik olarak küresel ekonomik gelişmeler, reel sektördeki yatırım ve iş olanakları Kızılkaplan Grubu'nun uzman kadroları tarafından devamlı olarak takip edilmekte ve belirli temel kriterler çerçevesinde tüm detaylarıyla değerlendirilmektedir. Bu şekilde Şirketler Grubumuzun ana iş politikası, değişen koşul ve yatırım olanaklarının sürekli olarak takibi, yerinde tespiti ve detaylı analizi olarak özetlenebilir.

Yarınlara ait makro ekonomik ve sektörel analizlerin en sağlıklı bir şekilde yapılabilmesinin ve alınan yatırım kararlarının en doğru biçimde uygulanabilmesinin temel şartı yetkin bir uzman kadrosuyla çalışabilmektir. Bu nedenle Şirketler Grubumuz, alanında yetkin personelin istihdam edilmesine ve mevcut personelin sürekli olarak geliştirilerek yetkin hale getirilmesine özel önem vermektedir. Geleceğe yatırım yapmak sadece doğruyu bugünden görüp yakalamakla değil, aynı zamanda bütüncül bir planlama ve buna uygun bir strateji tespiti ile doğru hamleleri yerinde yapmayı ve gereken inisiyatifleri alabilmeyi gerektirir. Bu nedenle Şirketler Grubumuz alacağı kararlarda entegre ve bütüncül bir planlama yaklaşımını da ana politikalarından biri olarak benimsemiştir.

Küresel anlamda ciddi yatırımlara imza atma hazırlığındaki Şirketler Grubumuz, kaçınılmaz olarak kalite yaklaşım ve uygulamalarını benimsemiş durumdadır. Bu, sadece Şirketler Grubumuzun uygulamak zorunda olduğu bir gereklilik olmayıp aynı zamanda kurumsal hafızamızda ve temelimizde mevcut olan kaliteye olan inançlı bakış açımız nedeniyledir. Bunun doğal bir sonucu olarak, Grubumuz, kurumsallaşmayı ve kalite anlayışını vazgeçilmez ve taviz verilmez biçimde sürdürmek azim ve kararlılığında olup; kaliteyi iş politikalarımızın merkezine yerleştirmiş durumdadır.

Kalite, insan faktörü ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızın yanı sıra doğaya ve dünyaya saygı, çevresel olumsuzluklara ilişkin farkındalık ve bu yöndeki doğru yaklaşım ve uygulamaları benimsemek de Şirketler Grubumuzun tamamlayıcı politikalarından olup şirketimiz çevre konusunda doğrudan bir taraf olmayı tercih etmiştir ve bu tercihinden asla geri dönmeyecektir.