Amacımız


Kızılkaplan Şirketler Grubu olarak temel amacımız, Türkiye'nin ve Türk Ekonomisinin yarınlarının şekillenmesinde bir rol sahibi olabilmek ve küresel ölçekte yapacağımız akılcı yatırımlarla dünya ekonomisinde Türk müteşebbis ruhunun hak ettiği yerlere gelmesine katkıda bulunmaktır. Bu amacımız doğrultusunda güçlü mali yapımız ve köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla, gelişimimize ve büyümemize en fazla katkıyı sağlayacak alanların tespiti yönündeki vazgeçilmeyecek ve bize şevk veren çalışmalarımız devam etmektedir.

Dünyanın her neresinde ve hangi faaliyet konusuyla ilgili olursa olsun; sürdürülebilir, yenilikçi, gelişime ve büyümeye açık, karlı ve riski az iş olanaklarını bulup değerlendirmek ve Şirketler Grubumuzun kararları doğrultusunda birikim, imkan ve kabiliyetlerimizi bu alanlarda başarılı yatırımlara dönüştürerek global ekonomiye kazandırmak ana hedeflerimizdir.